eHealth Antenatal Coparenting Intervention to Prevent Postpartum Depression among Primiparous Women, Karachi, Pakistan: A Pilot Randomized Controlled Trial.

Activity: Examination typesPhD external examination

Period11 Aug 2021
ExamineeSalima Sulaiman, Salima Sulaiman & Salima Sulaiman
Examination held at
  • University of Toronto
Degree of RecognitionInternational

Keywords

  • Postpartum Depression
  • Randomised Controlled Trials
  • eHealth
  • Education
  • Parenting