Violent Extremism (Plenary Presentation, University of Chicago)

English, R. (Keynote speaker)

Activity: Talk or presentation typesInvited talk

Description

Invited talk at a Forum at the University of Chicago
PeriodOct 2018
Held atUniversity of Chicago, United States, Illinois