Identification of <10 KD peptides in water extraction of Venenum Bufonis from Bufo gargarizans using Nano-LC-MS/MS and De novo sequencing

Yiguo Huo, Ruoxian Xv, Hongyue Ma, Jing Zhou, Xinping Xi, Qinan Wu, Jinao Duan, Mei Zhou, Tianbao Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)
588 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Identification of <10 KD peptides in water extraction of Venenum Bufonis from Bufo gargarizans using Nano-LC-MS/MS and De novo sequencing'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology