Anlık basınç yüküne maruz kompozit konsol bir plağın lineer olmayan dinamik cevabı

Translated title of the contribution: Nonlinear dynamic response of a composite cantilever plate under blast load

Zafer Kazancı, Zahit Mecitoğlu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Bu çalışmada mühendislik uygulamalarında pek çok kullanım alanı olan katmanlı kompozit plakların nonlineer dinamik davranışları parametrik olarak incelenmiştir. Çalışma esnasında dikdörtgen plak yapılar seçilmiştir. Plaklar konsol plak olarak mesnetlenmiş ve anlık basınç yükü altında test edilmiştir. Katmanlı kompozit konsol bir plağın lineer olmayan dinamik denklemleri türetilmiş ve çözülmüştür. Hareketin dinamik denklemleri virtüel iş ilkesi kullanılarak elde edilmiştir. Geometrik nonlineerlik etkileri ince plaklar için von Kármán büyük yer değiştirmeler teorisi kullanılarak hesaba katılmıştır. Uzay bölgesi için yaklaşık bir çözüm kabul edilmiştir. Zaman bölgesinde lineer olmayan diferansiyel denklemleri elde etmek için Galerkin yöntemi kullanılmıştır. Galerkin yönteminde kullanılan en uygun yaklaşım fonksiyonlarının belirlenmesi için öncelikle ANSYS sonlu eleman yazılımı kullanılarak lineer olmayan statik bir analiz yapılmıştır. Bu analiz sonuçlarına uygun yaklaşım fonksiyonları seçilmiştir. Yaklaşım fonksiyonlarının ilk terimi alınarak bağlı ve lineer olmayan diferansiyel denklemlerin çözümü için sonlu farklar yöntemi uygulanmıştır. En uygun zaman adımını tespit edebilmek için yakınsama çalışması yapılmıştır. ANSYS yazılımı kullanılarak serbest titreşim analizleri yapılmış, farklı mod şekilleri ile titreşim frekansları elde edilmiştir. Elyaf oryantasyonları değişiminin konsol plağın davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Analizler konsol plak için en fazla birim uzamanın görüleceği kök noktası için yapılmıştır. İncelenen farklı oryantasyonlarda belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir. Katman sayısının 5, 7 ve 9 olarak seçildiği diğer bir parametrik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda konsol plağın kökünde aynı basınç yükü altında x yönündeki birim uzamalarda büyük bir değişiklik görülmemiştir.
Translated title of the contributionNonlinear dynamic response of a composite cantilever plate under blast load
Original languageOther
JournalITU Dergisi D
Volume6
Issue number1
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nonlinear dynamic response of a composite cantilever plate under blast load'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this