SN 2016ije: An SN 2002es-like type la supernova exploded in a metal-poor and low-surface brightness galaxy

Zhitong Li*, Tianmeng Zhang, Xiaofeng Wang, Jujia Zhang, Lluís Galbany, Alexei V. Filippenko, Thomas G. Brink, Chris Ashall, WeiKang Zheng, Thomas de Jaeger, Fabio Ragosta, Maxime Deckers, Mariusz Gromadzki, D. R. Young, Gaobo Xi, Juncheng Chen, Xulin Zhao, Hanna Sai, Shengyu Yan, Danfeng XiangZhihao Chen, Wenxiong Li, Bo Wang, Hu Zou, Jipeng Sui, Jiali Wang, Jun Ma, Jundan Nie, Suijian Xue, Xu Zhou, Zhimin Zhou

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SN 2016ije: An SN 2002es-like type la supernova exploded in a metal-poor and low-surface brightness galaxy'. Together they form a unique fingerprint.

Physics