Uniaxially Stretched Polyethylene/Boron Nitride Nanocomposite Films with Metal-like Thermal Conductivity

Richao Zhang, zirui Huang, Zihuan Huang, Meiling Zhong, Dongmian Zang, Lu Ai, Xuanfei Lin, Bronagh Millar, Graham Garrett, Gary Menary, Josh Turner, Dehui Ji, Lixian Song, Quanchao Zhang, Jiali Zhang, Dan Sun*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Uniaxially Stretched Polyethylene/Boron Nitride Nanocomposite Films with Metal-like Thermal Conductivity'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science